WhatsApp

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu Yazılım Kullanma Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta "YZF Medya" (bundan sonra "Sağlayıcı" olarak anılacaktır), diğer tarafta ise Sağlayıcı'nın sunduğu yazılımı kullanmayı kabul eden ve aşağıda belirtilen bilgilerle temsil edilen birey veya kuruluş (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme, Kullanıcı'nın Sağlayıcı tarafından sunulan yazılımı kullanmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenler. Kullanıcı, Sözleşme'yi kabul ederek Sağlayıcı'nın yazılımını kullanmayı taahhüt eder.

3. Lisans

Sağlayıcı, Kullanıcı'ya yazılımın kullanımı için sınırlı, devredilemez ve geri çekilemez bir lisans verir. Bu lisans, yazılımın kullanımı için gerekli olan tüm hakları kapsar.

4. Kullanım Koşulları

Kullanıcı, yazılımı sadece belirtilen amaçlarla ve Sağlayıcı tarafından belirlenen şekilde kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı, yazılımı herhangi bir şekilde kopyalama, dağıtma veya değiştirme hakkına sahip değildir.

5. Veri Güvenliği ve Gizliliği

Kullanıcı, yazılımı kullanırken gizlilik ve veri güvenliği prensiplerine uymayı kabul eder. Sağlayıcı, Kullanıcı'nın sağladığı verileri gizli tutma ve gerektiğinde koruma yükümlülüğünü taşır.

6. Sorumluluk Sınırlamaları

Sağlayıcı, yazılımın kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. Sağlayıcı, yazılımın kullanımı veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

7. Değişiklikler ve Güncellemeler

Sağlayıcı, yazılımı geliştirmek veya güncellemek amacıyla yazılımı değiştirme veya yeniden düzenleme hakkına sahiptir. Bu güncellemeler, yazılım kullanıcılarına bildirildikten sonra yürürlüğe girer.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme'nin yorumlanmasında veya uygulanmasında doğabilecek uyuşmazlıklar için [YETKİLİ MAHKEME] yetkilidir.

Bu Sözleşme, taraflar arasında akdedilen tam ve eksiksiz bir anlaşmadır. İşbu Sözleşme'nin tüm hükümleri taraflarca kabul edilmiş ve anlaşılmış sayılır.

Sağlayıcı: YZF Medya Adres: Kasaba, Fatih Bey Cd. 2 b, 37600 Cide/Kastamonu Telefon: 0 546 564 8737

Kullanıcı: [AD SOYAD] [ADRES] [İLETİŞİM BİLGİLERİ]