WhatsApp

Üyelik Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta "YZF Medya" (bundan sonra "Hizmet Sağlayıcı" olarak anılacaktır), diğer tarafta ise Hizmet Sağlayıcı'nın üyelik hizmetlerini kullanmayı kabul eden ve aşağıda belirtilen bilgilerle temsil edilen birey veya kuruluş (bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme, Üye'nin Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan üyelik hizmetini kullanmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenler. Üye, Sözleşme'yi kabul ederek Hizmet Sağlayıcı'nın üyelik hizmetlerini kullanmayı taahhüt eder.

3. Üyelik Bilgileri ve Güvenlik

Üye, üyelik işlemi sırasında sağladığı kişisel bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Üye, üyelik bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür ve üyelik bilgilerinin yetkisiz kullanımından doğabilecek sorumlulukları kabul eder.

4. Üyelik İptali ve Sonlandırma

Üye, istediği zaman üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı da herhangi bir nedenle Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir. Üyelik sonlandırıldığında, Üye'nin Hizmet Sağlayıcı'ya karşı herhangi bir hak veya talebi olmayacaktır.

5. Gizlilik Politikası

Üye'nin kişisel verileri, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen gizlilik politikası çerçevesinde işlenir. Gizlilik politikası, Hizmet Sağlayıcı'nın web sitesinde yayınlanmıştır.

6. Sorumluluk Sınırlamaları

Hizmet Sağlayıcı, üyelik hizmetlerinin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. Hizmet Sağlayıcı, Üye'nin üyelik hizmetlerini kullanmasından veya üyeliğin sonlandırılmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

7. Değişiklikler ve Güncellemeler

Hizmet Sağlayıcı, bu Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Hizmet Sağlayıcı tarafından bildirildikten sonra yürürlüğe girer.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme'nin yorumlanmasında veya uygulanmasında doğabilecek uyuşmazlıklar için İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu Sözleşme, taraflar arasında akdedilen tam ve eksiksiz bir anlaşmadır. İşbu Sözleşme'nin tüm hükümleri taraflarca kabul edilmiş ve anlaşılmış sayılır.

Hizmet Sağlayıcı: YZF Medya Adres: Kasaba, Fatih Bey Cd. 2 b, 37600 Cide/Kastamonu Telefon: 0 546 564 8737

Üye: [AD SOYAD] [ADRES] [İLETİŞİM BİLGİLERİ]

Tarih: [TARİH]